Ποιοί είμαστε

Σύμβουλοι επιχειρήσεων με κύριο χαρακτηριστικό μας την αφοσίωση στους πελάτες μας. Είχαμε και έχουμε την τύχη, μέχρι σήμερα, να έχουμε συνεργαστεί με όλα τα μεγέθη και είδη επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Κάθε εταιρία βασίζεται, κυρίως, στο ανθρώπινο δυναμικό της. Έτσι και εμείς, αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και την πολυετή πείρα των εταίρων μας, από το 1992, προς όφελος των πελατών μας.

Χρήστος Βαγενάς

Διαχειριστής και βασικός εταίρος. Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών & Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου. Έχει διεκπεραιώσει έργα μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση επενδύσεων, τον οικονομικό προγραμματισμό και την οργάνωση επιχειρήσεων. Επίσης, έχει συντονίσει χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα επιχειρήσεων και έχει διατελέσει Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας, στο Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Σημαντική είναι η ειδίκευσή του σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων (management consulting). Συμμετέχει σε διάφορα επαγγελματικά Μητρώα, με ορισμένα εξ αυτών να είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Μητρώο Ελεγκτών των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου, και το Μητρώο Αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων ΕΦΕΠΑΕ.

Γρηγόρης Καλαμακίδης

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση στους τομείς των Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων, των Ενεργειακών Συστημάτων, καθώς και των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bradford της Μεγάλης Βρετανίας, για την απόκτηση του τίτλου MSc στα Ηλεκτρονικά Ισχύος. Έχει πολυετή εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο διαφόρων Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Ερευνητικών/Επενδυτικών Προγραμμάτων για λογαριασμό επιχειρήσεων, όπως και σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Εκπόνησης και Παρακολούθησης Επιχειρηματικών Σχεδίων και Μεταφοράς Τεχνολογίας. Συμμετέχει, μεταξύ άλλων, σε λίστες ειδικών πέντε Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε., στο Μητρώο Συμβούλων του ΕΟΜΜΕΧ, στο Μητρώο εξωτερικών συνεργατών του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Μητρώο Συμβούλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας Κύπρου.

Άγγελος Μαγκλής

Έχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό στην Τεχνολογική Εξέλιξη και Βιομηχανική Στρατηγική του Πανεπιστημίου του Manchester (PREST) – UK. Είναι μέλος του Δικτύου Αξιολόγησης της Γ.Δ. Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί την Atlantis σε φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το ETEPS (European Techno – Economic Policy Support Network) και το TII (Technology, Innovation, Information). Έχει αναδειχθεί σε Επίτιμο Μέλος στο Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος για την προσωπική συνεισφορά του στην ίδρυση του Συνδέσμου και τη σημαντική συμβολή του στην επιτυχία του οράματος για τη δημιουργία του Hellenic Mobile Cluster. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, αξιολόγησης και αποτίμησης εθνικών προγραμμάτων, διαχείρισης της καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και πολιτικών πρόσβασης σε κεφάλαια και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.