Αφοσιωμένοι
στους πελάτες μας

Ποιοί είμαστε

Σύμβουλοι επιχειρήσεων με κύριο χαρακτηριστικό μας την αφοσίωση στους πελάτες μας. Είχαμε και έχουμε την τύχη, μέχρι σήμερα, να έχουμε συνεργαστεί με όλα τα μεγέθη και είδη επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κάθε εταιρία βασίζεται, κυρίως, στο ανθρώπινο δυναμικό της. Έτσι και εμείς, αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και την πολυετή πείρα των εταίρων μας, από το 1992, προς όφελος των πελατών μας.

Σύμβουλοι επιχειρήσεων Λάρισα

Υπηρεσίες

Διαχείριση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων

Η επιχορήγηση, ή αλλιώς επιδότηση, των επιχειρήσεων από διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα Ερευνητικά Προγράμματα, τα Κεφάλαια Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου, κ.ά., προϋποθέτει την κατάρτιση φακέλου αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, την αξιολόγησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επιτυχημένη υλοποίηση των προαπαιτούμενων για τη λήψη της επιχορήγησης.

Συμβουλευτική
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαζί με την επιχείρηση, αναλύουμε τα δεδομένα και χαράσσουμε την σωστή οδό στην οποία αυτή πρέπει να κινηθεί. Η εν λόγω υπηρεσία εξειδικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, καθώς στόχος της είναι να βελτιώσει την εκάστοτε διοικητική επιχειρηματική λειτουργία, η οποία είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση.

Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η ποιότητα είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν να πιστοποιήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών ή για τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς προμηθειών.

Εμπειρία

Anorak Hellas Ε.Π.Ε.

Το κύριο έργο στη συνεργασία μας είναι να κατανοήσουμε κάθε φορά τις εκάστοτε μεσοπρόθεσμες απαιτήσεις…

Anothercircus Creative Agency

Βασική μας πρόνοια είναι να προτείνουμε νέες χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης…

Emma Farm Solutions

Με αφορμή την λήψη κρίσιμης επιχειρηματικής απόφασης σχετικά με μία εμπορική συνεργασία, κληθήκαμε ως σύμβουλοι…

Upstream Α.Ε.

Στη συνεργασία μας με την εν λόγω εταιρία, έπρεπε να γίνουμε μία ομάδα, κοινώς να ενσωματωθούμε εντός του εσωτερικού…

White Santorini

Η επενδυτική πρωτοβουλία γεννά την ανάγκη για κεφάλαια κίνησης ή αλλιώς την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων…

Κανελλής – Σβεντζούρης Ο.Ε.

Στη συνεργασία μας με την εν λόγω εταιρία, έπρεπε να γίνουμε μία ομάδα, κοινώς να ενσωματωθούμε εντός του εσωτερικού της…

Στοιχεία Εταίρων

Χρήστος Βαγενάς

Διαχειριστής και βασικός εταίρος. Πτυχιούχος Οικονομικής
Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού
στα Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις…

Γρηγόρης Καλαμακίδης 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών τουΔημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση στους τομείς των Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων…

Άγγελος Μαγκλής 

Έχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό στην Τεχνολογική Εξέλιξη και Βιομηχανική Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο του Manchester (PREST) – UK. Είναι μέλος του Δικτύου Αξιολόγησης…