Υπηρεσίες

Διαχείριση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων

Η επιχορήγηση, ή αλλιώς επιδότηση, των επιχειρήσεων από διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα Ερευνητικά Προγράμματα, τα Κεφάλαια Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου, κ.ά., προϋποθέτει την κατάρτιση φακέλου αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, την αξιολόγησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επιτυχημένη υλοποίηση των προαπαιτούμενων για τη λήψη της επιχορήγησης…

Συμβουλευτική
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαζί με την επιχείρηση, αναλύουμε τα δεδομένα και χαράσσουμε τη σωστή κατεύθυνση στην οποία αυτή πρέπει να κινηθεί. Η εν λόγω υπηρεσία εξειδικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, καθώς στόχος της είναι να βελτιώσει τη διοικητική επιχειρηματική λειτουργία, η οποία είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση…

Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η ποιότητα είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν να πιστοποιήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους για διάφορους λόγους, όπως, για παράδειγμα, για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών ή για τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς προμηθειών…

espa_banner