Δημοσιεύσεις

Επιχειρηματικά σχέδια

Τα προτερήματα που προσφέρουν τα επιχειρηματικά σχέδια είναι πολλά, κυρίως επειδή προβάλουν μία συνολική, τεκμηριωμένη και αντικειμενική επισκόπηση της προβλεπόμενης οικονομικής πορείας της επιχείρησης, με στόχο να κατανοηθεί επαρκώς το πλαίσιο λειτουργίας της, τόσο από την ίδια την επιχείρηση, όσο και από τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονούνται όλα τα είδη επιχειρηματικών σχεδίων (μελέτες βιωσιμότητας, σκοπιμότητας, αναδιοργάνωσης, εξυγίανσης, αποτίμησης κλπ), για αξιολόγηση από διάφορους φορείς (πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες, venture capitals, business angels κλπ).

espa_banner