Δημοσιεύσεις

Καινοτομία

Στην περίπτωση που έχετε μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και επιθυμείτε να διερευνήσουμε κλασσικές αλλά και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησής της, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υποβάλλετε τη φόρμα.

Σκοπός της φόρμας είναι, επίσης, να σας βοηθήσει να συνθέσετε μία περίληψη της ιδέας σας, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα αγοράς και επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να αξιολογηθεί με τον βέλτιστο τρόπο και να έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε επιτυχημένη καινοτομία.

espa_banner