Δημοσιεύσεις

Leader Κυκλάδων

Προκηρύχθηκε το Leader Κυκλάδων, μέσω του οποίου επιχορηγούνται με ποσοστό 40%-75%, επενδύσεις προϋπολογισμού έως 600.000€, οι οποίες θα υλοποιηθούν στα Νησιά των Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα έχει τα παρακάτω, ενδεικτικά, χαρακτηριστικά:

Ενίσχυση με ποσοστό 75%, επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν:

 • Eκσυγχρονισμός και εισαγωγή καινοτομιών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των μεταποιημένων προϊόντων (γευστικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, ποιότητα, ασφάλεια, κ.λ.π.)
 • Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον
 •  Διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Παραγωγή ειδών διατροφής, καθώς η περιοχή διαθέτει εξαιρετική και ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση, όπως π.χ. σε παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα, ηδύποτα κ.λ.π.

Οι σχετικές δραστηριότητες που προβλέπεται να ενισχυθούν αφορούν σε:

 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση μονάδων παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, ζυθοποιείων, μονάδων επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – βοτάνων – ελαιόλαδου – προϊόντων κυψέλης) για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας, διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων – υπολειμμάτων και απορριμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής όπως π.χ. παρασκευή κομπόστ από απόβλητα ελαιουργείων ή παραπροϊόντα καλλιεργειών.
 • Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση μονάδων μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης λοιπών γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικά προϊόντα όπως π.χ. μονάδων πυρηνελαιουργείων, μονάδων παραγωγής – εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδων παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής κ.λ.π.

Ενίσχυση με ποσοστό 65%, επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού:

 • Διαφοροποίηση του προϊόντος του τουριστικού κλάδου
 • Ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας
 • Οι σχετικές δραστηριότητες που προβλέπεται να ενισχυθούν αφορούν σε:
 • Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση τουριστικών καταλυμάτων που εμπίπτουν στο άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014 και τα οποία είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες λειτουργικές μορφές και κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 3885/Β/2016). Σε Μύκονο και Θήρα, οι εν λόγω δραστηριότητες δεν επιχορηγούνται.
 • Ίδρυση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1, παρ. 3 του Ν. 4276/2014 (εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο Ν. 4582/2018 (θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού), και οι οποίες συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται σε: αθλητικό τουρισμό (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, canyoning, mountain bike, αιωροπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς κλπ).
 • Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια.

Ενίσχυση με ποσοστό 65%, επενδύσεων στον τομέα της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
 • Βελτίωση των όρων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων
 • Οι σχετικές δραστηριότητες που προβλέπεται να ενισχυθούν αφορούν σε:
 • Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, εμπόριο προϊόντων και συγκεκριμένα: κατασκευή ειδών ένδυσης – υφαντών – χαλιών, κατασκευή υποδημάτων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κλπ.
 • Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια.

Ενίσχυση με ποσοστό 65%, επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λ.π.).

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού,
 • Διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των νησιών
 • Οι σχετικές δραστηριότητες που προβλέπεται να ενισχυθούν αφορούν σε:
 • Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός για χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία ζώων, κέντρα φυσικοθεραπείας, κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών κλπ.
 • Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 15 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 3,0 εκατομμύρια.
 • Προτεραιότητα θα δοθεί στα μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους

Ενίσχυση με ποσοστό 65%-75%, επενδύσεων πολύ-λειτουργικών αγροκτημάτων.

 • Ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας
 • Προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας,
 • Οι σχετικές δραστηριότητες που προβλέπεται να ενισχυθούν αφορούν σε:
 • Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός για παραγωγή τροφίμων από οικοτεχνική παρασκευή από αγρότες, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4235/2014 και Υ.Α. 4912/120862/2015 περί εγγραφής στο Μητρώο Οικοτεχνίας), καθώς και επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, επίσης σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, και σε συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 543/34450/2017.
 • Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας – Κ.Η.Μ.Ο.). Η εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης.

Περιοχή υλοποίησης επενδύσεων

 • Περιφερειακές Ενότητες: Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επένδυσης  Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης.

Επιλέξιμες (ενδεικτικά) δαπάνες

 • Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Η αγορά (συμπεριλαμβανομένη της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης. Επίσης ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή της ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης.

ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 • Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.

Σας υποστηρίζουμε με αξιοπιστία:

για την υποβολή του φακέλου αίτησης επιχορήγησης και

για την παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης μέχρι την εκταμίευση της επιχορήγησης,

οπότε… ΜΕΙΝΕΤΕ ΗΣΥΧΟΙ… ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΤΛΑΝΤΙΣ!

Παρακαλούμε καλέστε μας αν επιθυμείτε αναλυτικότερες πληροφορίες στα παρακάτω στοιχεία, μιας και το πρόγραμμα είναι σύνθετο και έχει διάφορα κριτήρια επιλεξιμότητας.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βελισσαρίου 1Α, Πλατεία Καραϊσκάκη, Λαμία Τ.Κ. 35131

Τηλ: 22310 23270, 6972822920

Fax: 22310 23737

www.atlantis.net.gr