Δημοσιεύσεις

Μείωση λειτουργικού κόστους

Η υπηρεσία αποσκοπεί στη μείωση κόστους λειτουργίας, για τις εξής δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

–       «Μεσαίου μεγέθους» επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με σημαντικά κόστη λειτουργίας λόγου του σημαντικού όγκου εργασιών τους (κυρίως, επιχειρήσεις με τζίρο μεγαλύτερο των 8-10εκ. €)

–       Μικρές ή και «μεσαίου μεγέθους» επιχειρήσεις, οι οποίες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μία δαπάνη «σημαντικής» αξίας (συνήθως, για ποσά άνω των 30.000 €) που μπορεί να αφορά π.χ. ένα μηχάνημα παραγωγής.

Λειτουργούμε συμπληρωματικά στην επιχείρησή σας και συνεργαζόμαστε με την ήδη υπάρχουσα δομή αγορών και προμηθειών. Ουσιαστικά, λειτουργούμε σαν προέκταση του τμήματος προμηθειών σας.

Σε κάθε διαπραγμάτευση με προμηθευτές και στις συστάσεις που θα ακολουθήσουν προς εσάς, θα κρίνουμε κάθε προσφορά βάσει της μεγαλύτερης αξίας. Ο ορισμός της μεγαλύτερης αξίας περιλαμβάνει -αλλά δεν περιορίζεται- τη μελέτη των επιπέδων εξυπηρέτησης, ποιότητας προϊόντος, όρων παράδοσης, εμπορικό ιστορικό, κόστος αλλαγής προμηθευτή, τιμή μονάδας. Δεν θα προτείνουμε ποτέ αλλαγή βάση τιμής και μόνο. Κόστη που -ενδεικτικά- εξετάζουμε, αφορούν: Αναλώσιμα Γραφείου & Η/Υ, Ασφάλιστρα, Εκτυπώσεις/Φωτοτυπίες, Μεταφορές & Διανομή, Μισθώσεις Οχημάτων, Συμβόλαια Συντήρησης, Υπηρεσίες Απολύμανσης, Υλικά συσκευασίας, Βοηθητικές Ύλες Παραγωγής, Ταξίδια & Ξενοδοχεία, Ταχυμεταφορές/Courier, Τηλεπικοινωνίες, Υλικά καθαριότητας, Υπηρεσίες Καθαρισμού, Υπηρεσίες Φύλαξης/Security, Ένδυση & Είδη ασφαλείας, Καύσιμα Οχημάτων.