Δημοσιεύσεις

Οικονομικό και διοικητικό προγραμματισμό

Στα πλαίσια των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων η υπηρεσία οικονομικού & διοικητικού προγραμματισμού εξειδικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει αξία στις επιχειρήσεις, καθώς βελτιώνει τη διοικητική τους λειτουργία, μέσω της συνεχούς τροφοδότησης της διοίκησης με πληροφορίες που είναι σημαντικές για το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Ερωτήματα του τύπου:

–       «που βρισκόμαστε» ;

–       «τι δεν πάει καλά» ;

–       «τι πρέπει να διορθωθεί» ;

–       «τι ταμείο θα έχω μετά από τρεις μήνες» ;

–       «τι κόστος έχω» ;

–       «μπορώ να πουλήσω φθηνότερα και με ποιο τρόπο» ;

–       «τι κεφάλαιο κίνησης χρειάζομαι» ;

κλπ., μπορούν να απαντηθούν τεκμηριωμένα, μέσα από την αναλυτική μελέτη και τη συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και των λειτουργιών της εκάστοτε επιχείρησης, με αξιοποίηση εργαλείων όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η swot analysis, η κοστολόγηση, οι ταμειακές ροές κλπ.

espa_banner