Αποτελεσματική επιχειρηματική πληροφόρηση

Καθημερινά, οι πληροφορίες, μας «πολιορκούν» μέσω των διαφόρων καναλιών ενημέρωσης (social media, τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, newsletters, κύκλος γνωριμιών κ.α.).

Αυτό συμβαίνει βέβαια και στο πεδίο της επιχειρηματικής πληροφόρησης. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα συχνό, αν όχι καθημερινό, με ενημερώσεις για προγράμματα επιχορήγησης όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος κ.α., οι οποίες γίνονται από συμβούλους επιχειρήσεων, εμπορικούς αντιπροσώπους, επίσημους φορείς διαχείρισης προγραμμάτων επιχορήγησης, γνωστούς κ.α.

Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες, διακινούνται και ανακυκλώνονται καθημερινά, πληροφορίες για τα εξής, ενδεικτικά, προγράμματα επιχορήγησης:

 

Aπό τις αρχές του έτους 2022 είχε ανακοινωθεί η πρόθεση προκήρυξης των εξής καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.
 • Νέο Επιχειρείν.
 • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία.
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια.
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Μεγάλες επενδύσεις.
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
 • Επιχειρηματικότητα 360.

Aπό τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027».

Aπό το Νοέμβριο του 2022 έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση της δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ».

Aπό τον Δεκέμβριο του 2022 έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», όπως επίσης και της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


Οι παραπάνω ανακοινώσεις προγραμμάτων επιδότησης, φορολογικών απαλλαγών, ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης κλπ, έχουν δημιουργήσει έναν τεράστιο όγκο πληροφορίας που διακινείται καθημερινά στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, απασχολώντας χρόνο και φαιά ουσία από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη τους.


Από τα παραπάνω προγράμματα χρηματοδότησης, έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2023, τα εξής προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων:

 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.
 • Επιχειρηματικότητα 360, Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, μόνο για τα συγκεκριμένα προγράμματα ενισχύσεων υπάρχουν όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες, με βάση τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να μελετήσει αν υπάρχει για αυτήν ευκαιρία αξιοποίησής τους.

Η ενασχόληση λοιπόν με διάφορες πληροφορίες που «μπορεί να μας ενδιαφέρουν», οδηγεί απλώς σε απώλεια χρόνου για παραγωγικότερες ασχολίες, καθώς αποσπόμαστε σε διαδικασίες που τελικά δεν επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.

Αυτή η πραγματικότητα, δημιουργεί, για τις επιχειρήσεις που θεωρούν ότι ο χρόνος είναι σημαντικό κεφάλαιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ένα κρίσιμο ερώτημα: πως θα «ξεδιαλέξω» και θα αναλύσω την πληροφορία που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, αφιερώνοντας ελάχιστο χρόνο;

Η λύση στο ερώτημα αυτό βασίζεται στην εξής μεθοδολογία εργασίας:

α) ύπαρξη ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου από την πλευρά της επιχείρησης, πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση γνωρίζει ποιες είναι οι δαπάνες που θέλει να πραγματοποιήσει σε βάθος χρόνου π.χ. ενός έως δύο ετών,

β) σταθερή επικοινωνία με σύμβουλο επιχειρήσεων, ο οποίος θα έχει καταγράψει τις ανάγκες της επιχείρησης και θα γνωρίζει σε βάθος την φιλοσοφία των προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων, για να συνδράμει με επισημάνσεις, ώστε να βελτιωθεί η προετοιμασία της επιχείρησης,

γ) εβδομαδιαία παρακολούθηση των προγραμμάτων επιδότησης από σύμβουλο επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση να υπάρχει εμπειρία στην ανάγνωση και στο άκουσμα των διαφόρων ειδήσεων για προγράμματα επιχορήγησης, ώστε να μπορεί να «ξεδιαλέξει» αποτελεσματικά την πληροφορία που έχει αξία για την επιχείρηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση ενημερώνεται εγκαίρως, στοχευμένα και αποτελεσματικά, μειώνοντας δραστικά τον χαμένο χρόνο αναζήτησης ευκαιριών και διεκδικώντας ρεαλιστικές ευκαιρίες χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων.