Επιδότηση επιχειρηματικών δανείων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης μέσω του προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα 2» και θα διαρκέσει έως τις 9 Μαΐου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
 • Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασικές προϋποθέσεις

Δικαιούχοι για την επιδότησης δανείου είναι νομικά πρόσωπα αλλά και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την 9.5.2021 και των οποίων τα έσοδα του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το 2019.
 • Έχουν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια, εξυπηρετούμενα ή όχι.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για το δάνειο.
 • Να είναι ενεργές επιχειρήσεις, δηλαδή η επιχείρηση να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση κλπ.
 • Τα φυσικά πρόσωπα, οι εταίροι κλπ, πρέπει να πληρούν κάποια επιμέρους κριτήρια, ανάλογα με το είδος του δανείου και της επιχείρησης, όπως π.χ. εισόδημα, περιουσία κλπ, όπως φαίνονται στους πίνακες παρακάτω. Ανάλογα με τα κριτήρια, καθορίζεται και η επιχορήγηση δανείου.

Α. Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση εως 90 ημέρες

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 600€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 57 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 40 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 40 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 600 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 5.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 1 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 150 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 2,5 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 15.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 5 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 750 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 10 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 50.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 3,75 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 50 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Β. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μη καταγγελμένα) με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 45 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 25 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 25 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 500 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 4.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 850 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 127,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 2,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 12.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 4,25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 637,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 9 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 40.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 21,25 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 3,1875 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 45 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

Γ. Καταγγελμένα δάνεια (που έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018)

 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 300€
 • Αριθμός εργαζομένων: 0
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 36 χιλ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 15 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 15 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 280 χιλ. €
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 2.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 1-9
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 550 χιλ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 82,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 1,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 7.500€
 • Αριθμός εργαζομένων: 10-49
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 10 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 2,75 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 412,5 χιλ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 7 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
 • Μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο: 25.000€
 • Αριθμός εργαζομένων: 50-249
 • Κύκλος εργασιών: ≤ 50 εκατ. €
 • Καταθέσεις (Ελλάδα & εξωτερικό): ≤ 13,75 εκατ. €
 • Λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα: ≤ 2,0625 εκατ. €
 • Ακίνητη περιουσία: ≤ 35 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)