Εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece»

  • Είστε νεοφυής ομάδα ή start-up επιχείρηση και ψάχνεται να βρείτε χρηματοδότηση;
  • Θέλετε να αναπτυχθείτε και πιστεύετε πως έχετε την ιδέα που μπορεί να κάνει την διαφορά αλλά δεν έχετε κεφάλαια;

  Η πλατφόρμα ELEVATE GREECE φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει το τοπίο της νεοφυούς (startup) επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καθώς και να εκμεταλλευτεί τα φορολογικά κίνητρα σε όσους επενδύσουν στις εγγεγραμμένες εταιρείες αυτού ( https://elevategreece.gov.gr/el/).

  Πρόκειται για την δημιουργία μίας ψηφιακής βάσης δεδομένων, η οποία θα έχει επισήμως καταγράψει, βάσει κριτηρίων, όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να διευκολυνθεί η στοχευμένη χρηματοδότηση και η προώθηση των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικούς αγγέλους.

  Σε ποιους απευθύνεται:

  • Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα (έδρα). Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.
  • Να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

  Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Καινοτομία:

  Ο όρος «Καινοτομία» προσδιορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

   • Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/ υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
   • Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.
   • Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προ-οπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»).
  • Κλιμάκωση (Scalability):
  • Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε να αφορά σε κατασκευή κατά παραγγελία.
  • Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης», (τεχνοβλαστών – spinoff), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν (άμεσα) επιχειρήσεις μέσω διαδικασίας fast-track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση, εφόσον υπάγονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – «Angel Investors»,
  • τεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων,
  • επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe,
  • επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office (σωρευτικά).

  Οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων:

  Η εγγραφή μίας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο Κρατικών Ενισχύσεων. Για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο Μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για την συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης.

  Υποχρεώσεις των ενταγμένων επιχειρήσεων:

  Η υπαχθείσα επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να πληροί τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής της στο Μητρώο και θα αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Τ.

  Ημερομηνίες (κύκλοι) υποβολής ανά έτος (2022):

  • 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03.
  • 2ος Κύκλος: Έναρξη: 15/04 – Λήξη: 30/07.
  • 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/12.