Ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 σκοπεύει να οδηγήσει σε έναν θεμελιώδη οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό για την χώρα μας,  επιδρώντας καταλυτικά στην οικονομική δραστηριότητα, στις τεχνολογίες και στους θεσμούς. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7% και η δημιουργία 180.000-200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2026. 

Οι επιχορηγήσεις του σχεδίου Ελλάδα 2.0 ανέρχονται σε 18,2 δις ευρώ και υπολογίζεται να κινητοποιήσουν συνολικά 25,6 δις ευρώ. Οι βασικοί πυλώνες, στους οποίου κατανέμονται οι πόροι είναι οι εξής:

  • Πράσινη Μετάβαση6,03 δις ευρώ.
  • Ψηφιακή Μετάβαση2,14 δις ευρώ.
  • Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή (Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική προστασία)  5,21 δις ευρώ.
  • Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός οικονομίας4,82 δις ευρώ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0  πρόκειται να εκταμιευθούν ευνοϊκά δάνεια ύψους 12,72 δις ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις και αναμένεται να κινητοποιήσουν 31,8 δις ευρώ. 

Καινοτομία του νέου μοντέλου αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί η χορήγηση των κεφαλαίων προς τον ιδιωτικό τομέα από τις τράπεζες, και όχι από το κράτος.  Με βάση τον σχεδιασμό του Ταμείου πρόκειται να διαμορφωθούν  τρία κανάλια διανομής δανείων για επενδύσεις άνω του 1 εκ. Ευρώ.

  • Οι εμπορικές τράπεζες: χρηματοδότηση  μικρών, μεσαίων και μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.
  • Τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:  όπως η EBRD, τα οποία θα χρηματοδοτούν μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις.
  • Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων: Δημιουργία Fund-of-Funds (FoF) για τη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου στοχεύοντας στις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς.

Η ενίσχυση θα παρέχεται υπό μορφή χαμηλότοκου δανείου (με επιτόκιο περίπου 0,35%) για ύψος 50% της επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 50% θα χρηματοδοτείται κατά 30% από τραπεζικό δανεισμό και κατά 20% από ίδια κεφάλαια του επενδυτή.

Η σπουδαιότητα και κρισιμότητα του σχεδίου Ελλάδα 2.0 αποτυπώνεται στα εξής σημεία:

  • Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και τις επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί και την ταχύτατη απορρόφηση των πόρων.
  • Η πρωτοφανής δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων, μέσω της χρήσης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο που να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά, αλλά να κινητοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ.
  • Ο συνδυασμός επενδύσεων που προσδίδουν μακροοικονομική και μικροοικονομική ισχύ και μεταρρυθμίσεων που προσδίδουν αποτελεσματικότητα και προοπτική.
espa_banner