Επιχορηγήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

«Πράσινο φως» έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Δημόσια Δαπάνη του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2022, αποτελείται από 20,9 δις της Ενωσιακής συμμετοχής και 5,3 δισ. ευρώ από εθνική συνεισφορά, ήτοι 26,2 δις ευρώ. Το νέο ΕΣΠΑ θα συνοδεύεται από κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, συγκριτικά με το ολοκληρωμένο Πλαίσιο 2014-2020 αλλά και όσα προηγήθηκαν αυτού. Η νέα δομή του ΕΣΠΑ αναμένεται να περιλαμβάνει τα εξής επιχειρησιακά προγράμματα:

 • Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα – 3,8 δις
  Το πρόγραμμα θα συνεχίσει με σχεδόν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, στοχεύσεις και δράσεις, κυρίως για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας.
 • Ανθρώπινο Δυναμικό-Καταρτίσεις-Εκπαίδευση-Ενεργητικές πολιτικές
  απασχόλησης- 4,1 δις
  Περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα καλύπτει τόσο τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας όσο και του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός – 943 εκατ.
  Αποτελεί προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις ψηφιακές δράσεις.
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση- 1,6 δις
  Σημαντική αλλαγή με το παρελθόν αποτελεί η δημιουργία ειδικού ΕΠ για την αντιμετώπιση συνεπειών της απολιγνιτοποίησης.
 • Περιβάλλον-Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας)- 4,3 δις
  Σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν αποτελεί η ανεξαρτητοποίηση του περιβάλλοντος από τις υποδομές αλλά και παράλληλα η ένταξη της ενότητας της πολιτικής προστασίας σε αυτό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα καλείται να χρηματοδοτήσει ενεργειακές και περιβαλλοντικές δράσεις, αλλά και δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της.
 • Μεταφορές- 2,2 δις
  Στη συγκεκριμένη ενότητα θα ενταχθούν όλα τα έργα υποδομών- δημόσια έργα όπως οδοποιία, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, λιμάνια κλπ.
 • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα- 519,64 εκατ.
 • Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων – 504 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αναμένεται η απορρόφηση 8,1 δις ευρώ από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ειδικότερα προβλέπεται η εξής κατανομή πόρων: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 639 εκατ. ευρώ, Κεντρικής Μακεδονίας 1,44 δισ. ευρώ, Θεσσαλίας 554 εκατ. ευρώ, Ηπείρου 426 εκατ. ευρώ, Δυτικής Ελλάδας 628 εκατ. ευρώ, Δυτικής Μακεδονίας 394 εκατ. ευρώ, Στερεάς Ελλάδας 426 εκατ. ευρώ, Πελοποννήσου 410 εκατ. ευρώ, Ιονίων Νήσων 288 εκατ. ευρώ, Βορείου Αιγαίου 394 εκατ. ευρώ, Κρήτης 565 εκατ. ευρώ, Αττικής 1,617 δισ. ευρώ και Νοτίου Αιγαίου 285 εκατ. ευρώ.

espa_banner