Επιχορήγηση θερμαντικών σωμάτων για επιχειρήσεις εστίασης

Ποιους αφορά – Τι επιδοτείται

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα επιχορήγησης θερμαντικών σωμάτων για επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, ταβέρνες κλπ).

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης καλύπτει την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 € ανά θερμαντικό σώμα, χωρίς το ΦΠΑ. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση -ανάλογα πάντα με τα τ.μ.- για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με τους εξής ΚΑΔ:

  • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  • 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας
  • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

Η επιχορήγηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ο λήπτης της επιχορήγησης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Οι άδειες λειτουργίας πρέπει να είναι σε ισχύ και να αποτυπώνουν νομίμως και ξεκάθαρα τα τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού χώρου της επιχείρησης, για αυτό, κατά την υποβολή του φακέλου επιχορήγησης επισυνάπτονται τυχόν άδειες για χρήση εξωτερικών χώρων που εκδίδονται από διάφορους Φορείς (Δήμους, λιμενικά ταμεία κλπ.) και αφορούν σε χρήση τ.μ. εξωτερικού χώρου, πέραν αυτών που αναγράφονται στις άδειες λειτουργίας ή/και αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 (επισυνάπτεται η αίτηση που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου κατά το σημείο 1 του Άρθρου 65 του Ν. 4688/2020).

Στην περίπτωση που στη άδεια λειτουργίας δεν αναγράφονται τα τ.μ. των εξωτερικών χώρων του καταστήματος, θα πρέπει να υποβληθεί και κατάλληλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, κάτοψη καταστήματος κλπ.) από το οποίο να προκύπτουν οι εξωτερικοί χώροι του καταστήματος.

Για κάθε κατάστημα εστίασης, υπολογίζονται τα τ.μ. εξωτερικού χώρου που περιλαμβάνονται:

α) Στην άδεια λειτουργίας (αυλή, ταράτσα, βεράντα, κ.α.). Θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια σε ισχύ, πριν την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

β) Στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου εξωτερικού χώρου. Θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια σε ισχύ, πριν την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

γ) Στον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που παραχωρείται βάσει του Άρθρου 65 (Ν. 4688/2020). Θα πρέπει να υπάρχει σχετική η αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, πριν την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.