ΕΣΠΑ – Leader Ιδιωτικές Επενδύσεις Φωκίδα – Φθιώτιδα

Προθεσμίες υποβολών προτάσεων επιχορήγησης

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» προκηρύσσεται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό).

Στην τρέχουσα χρονική περίοδο είναι «ανοιχτή» η υποβολή προτάσεων:

 • Έως 30-9-2020 για τις συγκεκριμένες περιοχές των παρακάτω Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας & Φθιώτιδας:
  • ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ, Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ, Τ.Κ. ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ, Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ, Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ, Τ.Κ. ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ), Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, Τ.Κ. ΛΙΛΑΙΑΣ).
  • ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. ΔΡΥΜΑΙΑΣ, Τ.Κ. ΜΠΡΑΛΟΥ, Τ.Κ. ΞΥΛΙΚΩΝ, Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΩΡΙΕΩΝ, Τ.Κ. ΤΙΘΡΩΝΙΟΥ), Δ.Ε. ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΕΛΑΤΕΙΑΣ, Τ.Κ. ΖΕΛΙΟΥ, Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, Τ.Κ. ΣΦΑΚΑΣ), Δ.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ (Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ, Τ.Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ).
  • ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (Τ.Κ. ΟΙΤΗΣ), Δ.Ε. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ).

Δράσεις που επιχορηγούνται από Υφιστάμενες ή / και Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις – Ποσοστά Επιχορήγησης

 • Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων και Καταστημάτων Εστίασης & Διαμονής (π.χ. Καφενεία, Καφέ, Ταβέρνες, Καταλύματα, Ξενώνες κλπ) με ποσοστό 65%.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός Μικρών Εργαστηρίων Γλυκών-Ειδών Ζαχαροπλαστικής (Εργαστήρια Γλυκών και Τροφίμων, Οικοτεχνίες Χυλοπίτες-Τραχανάδες, Προϊόντα Χυμοποίησης Ροδιών, Αρώνειας, Λικέρ κλπ) με ποσοστό 65%.
 • Ίδρυση Εργαστηρίων Μεταποίησης & Τυποποίησης προϊόντων από αγρότες/κτηνοτρόφους (π.χ. Οικοτεχνικές μονάδες για Μεταποίηση-Τυποποίηση της παραγωγής του Αγρότη, Αποστακτήρια Αιθέριων Ελαίων, Παραγωγή-τυποποίηση παρθένου ελαιολάδου, Συσκευασία παραγωγού και παραγωγή νέων προϊόντων, Συσκευαστήρια οσπρίων, Εργαστήρια Γιαούρτης & Προϊόντων Γάλακτος, Συσκευαστήρια Ξηρών καρπών κλπ) με ποσοστό ενίσχυσης 65%.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου τροφίμων (παντοπωλεία κλπ) με ποσοστό 65%.
 • Ίδρυση μονάδων Αγροτουρισμού και Χώροι Εστίασης (Καταλύματα, Αγροκτήματα, Αγροτουρισμός κ.α.) με ποσοστό 45%.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων-Βιοτεχνιών (Ξυλουργεία, Επιχειρήσεις Αγροτικών Μηχανημάτων, Σιδηρουργεία, Σχιστήρια, Παραγωγή Pellet, κ.α.) με ποσοστό 45%.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων Μεταποίησης (Ελαιοτριβεία, Οινοποιεία, Αποστακτήρια, Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων, κ.λ.π.) με ποσοστό 40%.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επένδυσης

Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει την υλοποίηση της επένδυσης, μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Επιλέξιμες (ενδεικτικά) δαπάνες

Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες επιχορηγούνται οι κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο (νέο ή υφιστάμενο), η αγορά παραγωγικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων (υπό προϋποθέσεις), ο λοιπός εξοπλισμός (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων), γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα), δαπάνες προβολής (όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις).

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων

 • Η τυπική πληρότητα της αίτησης στήριξης.
 • Η ορθότητα, πληρότητα και ρεαλιστικότητα της Μελέτης Βιωσιμότητας.
 • Εξετάζεται εάν η πρόταση (Αίτηση Στήριξης, Δικαιολογητικά) είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη.
 • Αξιολογείται ο συνολικός αναλυτικός προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης και πρέπει να αποδεικνύεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας και η λειτουργικότητα της προτεινόμενης πράξης. Η εξέταση του κριτηρίου γίνεται με βάση σχετικά στοιχεία/προβλέψεις της μελέτης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια), ενώ παράλληλα υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο, έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
 • Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που καταθέτουν Αίτηση Στήριξης, εξετάζεται εάν λειτουργούν νόμιμα για όλες τις δηλωθείσες δραστηριότητες, γεγονός που θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση π.χ. Έναρξης εργασιών ή αποκόμματος από taxisNET, Άδειας Λειτουργίας ή Σήματος ΕΟΤ (για καταλύματα), τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης κλπ.
 • Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης, χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
 • Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων.
 • Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης (εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων / αδειών).